Visitatie KNMT

De kwaliteit van goede mondzorg dient transparant te zijn. Maar het is voor de cliënt vaak lastig om overzicht te krijgen over alle kwaliteitseisen die mogen worden gesteld aan een moderne mondzorgpraktijk.

Daarom heeft Carnisse Mondzorg de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT ) gevraagd een visitatie te doen. Dit betekent dat KNMT de mondzorgpraktijk en haar behandelaars op diverse aspecten laat beoordelen door andere tandartsen.

Klinische procedures, sterilisatieprocedures en administratieve procedures worden door de visiteurs op locatie doorgenomen. Tevens worden geanonimiseerde dossiers van patiënten met de behandelaars doorgenomen en behandelingen gevolgd.

Carnisse Mondzorg heeft deze uitgebreide visitatie met positief resultaat mogen doorlopen.

De visitatie van Carnisse Mondzorg gaf de visitatiecommissie een goed gevoel. Men trof een kundig, gedreven en gemotiveerd team aan waar men bereid is om de puntjes op de i te zetten. De conclusie is dat tandartspraktijk Carnisse Mondzorg als geheel voldoet aan de eisen die redelijkerwijs aan een professionele mondzorgpraktijk gesteld mogen worden.

Meer informatie?

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan!

Afspraak maken