Veel patiënten maken zich in mindere of meerdere mate zorgen over een tandartsbezoek. Een aantal van deze patiënten vertelt dit direct en is hier open over. Een aantal vertelt dit niet direct. Bij Carnisse Mondzorg is iedere medewerker zich ervan bewust dat angst voor de tandarts bij patiënten aanwezig kan zijn.

Angst kan worden veroorzaakt door onwetendheid over de behandeling of de situatie in de mond. Een andere angstveroorzaker is een pijnlijke behandeling. Daarom zijn alle medewerkers van Carnisse Mondzorg getraind om een goede uitleg te geven en hun patiënten pijnvrij te behandelen. Hiervoor kunnen de tandartsen en mondhygiënistes bij Carnisse Mondzorg over de modernste verdovingstechnieken beschikken.
Natuurlijk kan een patiënt zich ondanks deze maatregelen oncomfortabel voelen. Als u dit aangeeft, wordt in aparte zittingen dieper ingegaan op de oorzaak van de angst en wordt door uiterst omzichtig behandelen getracht de angst zoveel mogelijk beheersbaar te maken. Tijdens deze bezoeken wordt vaak niet direct behandeld maar veel uitleg gegeven, én goed geluisterd. Blijft de angst bestaan, dan wordt eventueel onder narcose behandeld, of wordt overleg gepleegd met een psycholoog.

Angst leidt vaak tot minder frequent tandartsbezoek en minder preventie, waardoor allerlei problemen in de mond kunnen ontstaan. Daarom streven wij bij Carnisse Mondzorg ernaar om bij alle patiënten de angst te verminderen of helemaal weg te nemen. Het team is erop getraind om op geen enkele manier angst te veroorzaken, al helemaal niet bij kinderen.

Narcose

Pijnvrij behandelen