Wij fungeren als een verwijspraktijk voor het geval u doorverwezen moet worden naar een specialistische praktijk. Als wij het probleem niet kunnen oplossen, verwijzen wij u naar een specialist die dat wél kan. Hierbij gaat het om kaakchirurgie, slaapapneu, implantaten, mondhygiëne en orthodontie.

In veel gevallen bevindt die specialist zich ook in gezondheidscentrum Carnisselande.