Nadat het informatieve onderzoek heeft plaatsgevonden, maken wij een mondzorgplan. Aan de hand van dit mondzorgplan worden inhoud en kosten in zorgvuldig overleg met de patiënt afgestemd. Daarbij wordt ook gekeken naar de manier waarop de patiënt verzekerd is. Ingeval een uitgebreide behandeling gewenst of noodzakelijk is, maken wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid een kostenplan.
Het kostenplan nemen wij met u, als patiënt, door en wij kunnen daarbij ook financiële oplossingen aandragen. De kosten van een uitgebreide behandeling worden op die manier overzichtelijk. Eventueel kunnen de kosten gefinancierd worden.
Wij voeren ook vaak behandelingen in fases uit. Dat betekent dat zowel de inhoudelijke als medische belasting draaglijk worden, omdat niet alles tegelijkertijd wordt uitgevoerd. Op deze manier worden de kosten ook over langere tijd uitgesmeerd, waardoor het financieel haalbaar wordt.