Visitatie KNMT

Wij nemen deel aan de visitatie die door de KNMT wordt verzorgd. Dat is een praktijkvisitatie die wordt uitgevoerd door collega-tandartsen en collega-mondhygiënisten.
Hierbij wordt onze praktijk onder de loep genomen en worden zaken uit het vakgebied besproken. Ook worden praktische oplossingen geboden voor eventuele problemen.