Wij zijn bezig om een ISO certificering te verwerven voor onze mondzorgpraktijk. Wij verwachten dat deze certificering in januari 2018 wordt verleend.

Dit houdt in, dat onze praktijk dan voldoet aan de ISO 9001 norm. Dat is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.
Voor u als patiënt betekent dat het volgende:

  • er wordt continu gewerkt aan verbetering en ontwikkeling en de kwaliteit wordt voortdurend in de gaten gehouden;
  • de praktijkorganisatie is gestructureerd en duidelijk voor zowel patiënten als medewerkers;
  • de praktijk voldoet aan de geldende wet- en regelgeving;
  • een externe, onafhankelijk partij stelt vast of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan alle normeisen.