Wij kunnen ons voorstellen dat u, als gewaardeerde patiënt, graag wilt weten hoe wij omgaan met kwaliteit, veiligheid en hygiëne.

Vanzelfsprekend hebben wij in onze praktijk oog voor de kwaliteit van ons werk, van onze werkomstandigheden, onze apparatuur en allerlei randvoorwaarden. Wij streven ernaar om op dit gebied transparant te zijn, zowel naar de patiënt en cliënt toe als naar de verzekeraar.

Wij hechten dan ook grote waarde aan ons kwaliteitssysteem. Dit systeem is een samenhangend geheel van kritische procesbeschrijvingen, indicatoren en periodieke interne en externe audits. In dat kader zijn wij ook bezig met het verwerven van een ISO-certificaat en nemen wij deel aan de visitatie die via de KNMT wordt aangeboden. Wij voldoen daarmee aan de meest recente richtlijnen en normen van de IGZ, KNMT en ISO.

Uw tandarts is BIG-geregistreerd en aangesloten bij de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde). De KNMT is dé beroepsinstantie in Nederland voor tandartsen.
Het KRT is een openbaar en onafhankelijk Kwaliteits Register, dat de kwaliteit van uw tandarts als professional controleert. Om aangesloten te kunnen zijn bij het KRT dient elke tandarts aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Aanmelding bij het KRT is dan ook een vereiste voor de tandartsen die bij ons in dienst zijn. U kunt er dus vanuit gaan dat uw tandarts al aangemeld is bij het KRT, of bezig is met het voldoen aan de voorwaarden om ingeschreven te worden bij het KRT.

Tot slot volgen wij als tandartspraktijk nauwgezet de richtlijnen die de WIP (Werkgroep Infectie Preventie) heeft opgesteld. Dat betekent voor u dat u ervan uit mag gaan dat wij de grootste aandacht besteden aan veilig en hygiënisch werken.

Kortom, uw gebit is bij ons in vertrouwde handen.

Visitatie KNMT

ISO certificering

Klachten en feedback

Privacybeleid