Het geluid dat we snurken noemen, ontstaat in uw keelholte. Daar bevinden zich uw tong, uw huig en uw stembanden. Als u inademt, ontstaat onderdruk achterin in uw keelholte en dat trekt de wanden van de keelholte naar elkaar toe. Daardoor gaat alles trillen en begint u te snurken.
Bij het obstructieve-slaapapneusyndroom (OSAS) sluit de bovenste luchtweg zelfs, waardoor men spreekt van een dichte ademweg, een obstructie. Dit veroorzaakt ademstilstand en kan per nacht (te) vaak voorkomen. Het klachtenpatroon van de patiënt kan bestaan uit een zeer onrustige slaap, niet uitgerust wakker worden, overdag in slaap vallen op onverwachte momenten, extreme vermoeidheid, vage klachten en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
Een goede nachtrust is erg belangrijk, het behoort tot de eerste levensbehoeften. Het vibreren van zacht weefsel in de luchtwegen veroorzaakt het snurkgeluid bij het snurken. Snurken en slaapapneu verstoren het normale slaapritme van de mens én de partner, waardoor voor beiden slaapstoornissen kunnen ontstaan. Soms zeer grote slaapstoornissen. Het veroorzaakt minimaal een sociaal probleem omdat partners vaak apart gaan slapen. Maar met name de slaapapneu kan gezondheidsbedreigende situaties veroorzaken.

MRA-beugel