Knarsen houdt in het met kracht over elkaar heen schuiven van tanden en kiezen. Dit geeft een schurend of knarsend geluid. Mensen die knarsen doen dat meestal tijdens hun slaap. Ook komt het voor dat overdag de kaken hard om elkaar worden geklemd. Het betreft hier dus twee verschillende vormen van knarsen, waaraan vermoedelijk verschillende oorzaken ten grondslag liggen.

Tandenknarsen komt zowel bij kinderen als bij volwassenen voor. Vrijwel iedereen heeft wel een periode in zijn of haar leven waarin wordt getandenknarst. Dit is meestal van voorbijgaande aard. Problemen ontstaan pas als het aan blijft houden en klachten gaat geven. Er is dan sprake van een overmatig gebruik van de kauwspieren, ook wel hyperactiviteit genoemd.

Hoe komt u erachter dat u knarst?

Een aanwijzing dat u knarst is meestal dat uw kiezen of kauwspieren pijnlijk worden. Het kan ook dat uw partner er u op wijst dat u ‘s nachts wel heel erg veel kabaal maakt door het knarsen. Ook kan uw tandarts het signaleren, doordat hij een abnormale slijtage aan uw gebit waarneemt.

Waardoor ontstaat tandenknarsen?

Vroeger werd gedacht dat tandenknarsen ontstond door de vorm van tanden en kiezen en de manier waarop deze op elkaar bijten. Tegenwoordig denkt men echter dat centrale zenuwstelsel van invloed is.

 • Zo worden slaapstoornissen in verband gebracht met nachtelijk knarsen.
 • Erfelijke factoren spelen ook een rol (40-60%!), verder beïnvloeden zaken als stress, roken en alcoholgebruik het voorkomen ervan. Bij rokers wordt knarsen 2x vaker geconstateerd.
 • Bepaald medicijn gebruik zoals Prozac wordt momenteel in verband gebracht met knarsen. XTC pillen evenzo.
 • Bepaalde ziekten in het centrale zenuwstelsel worden ook in verband gebracht met knarsen.

De oorzaak van knarsen is multifactorieel: Er is geen duidelijke oorzaak aanwijsbaar; doch er zijn diverse factoren, zoals genoemd, die het optreden en verloop van de “aandoening” bepalen.

Wat kunt u zelf doen?

 • Vermijdt extra slijtage van uw gebit door zure dranken.
 • Als u overdag knarst, probeer hiervan bewust te worden en het klemmen van uw kaken te vermijden.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • een zogeheten ‘bitje’ (of ‘splint’), dat gedurende de nacht wordt gedragen en verdere schade aan het gebit voorkomt;
 • het opnieuw opbouwen van afgesleten kiezen met behulp van composiet;
 • kronen plaatsen;
 • orthodontie (een beugel) kan eveneens in specifieke gevallen soelaas bieden, dit eventueel in combinatie met het ‘witte’ vulmateriaal;
 • we kunnen u eventueel doorverwijzen naar een osteopaat, kaakchirurg of kaakfysiotherapeut;
 • we kunnen u ook adviseren een afspraak te maken bij uw huisarts. Dit omdat het knarsen ook veroorzaakt kan worden door stress.

Raadpleeg altijd uw tandarts, die u kan adviseren, helpen en eventueel doorverwijzen naar therapeuten die gespecialiseerd zijn in deze problematiek!