Gerodontologie betreft de specialistische mondzorg voor kwetsbare senioren.
Binnen Carnisse Mondzorg bekwamen wij ons al 15 jaar op dit gebied. Bij kwetsbare ouderen benaderen wij de mondzorg vooral vanuit het psychosociale perspectief en niet zozeer vanuit het biotechnische perspectief. Dat wil zeggen dat wij niet per se altijd de technisch beste oplossing kiezen. Wij kiezen liever een oplossing die het beste past bij de patiënt en die zijn of haar welzijn ten goede komt.
Ook hier ligt de nadruk op preventie. Hiervoor wordt uiteraard eerst zorgvuldig met de patiënt en eventuele familie overlegd. Gezamenlijk kunnen we dan tot een juiste afstemming komen en een goed gefundeerd mondzorgplan opstellen.