Hieronder leggen wij in het kort uit wat u als patiënt bij ons kunt verwachten. Klik op het menu Behandelingen voor meer informatie over de diverse soorten behandelingen.

Medische anamnese

Een medische anamnese geeft inzicht en is een aanvulling op uw medische voorgeschiedenis. Bij het inschrijven als patiënt bij Carnisse Mondzorg wordt u vriendelijk gevraagd een medische anamnese in te vullen. Het is van groot belang dat u deze vragenlijst zorgvuldig invult. Tevens is het belangrijk dat u bij iedere controle eventuele wijzigingen door geeft aan uw behandelaar.

Preventie

Preventie staat bij Carnisse Mondzorg hoog in het vaandel. Preventie is dan ook onderdeel van elke behandeling, omdat het bijdraagt tot het algemene welbevinden van u als patiënt. De behandeling moet tevens bijdragen tot het langer gezond en functioneel blijven van het gebitselement en het gebit als geheel. Het doel van preventieve mondzorg is de gezondheid van de mond en aldus van de mens te behouden en zo nodig te bevorderen, door het voorkomen van afwijkingen of verergering van die afwijkingen.

Periodieke controle

Wij adviseren u uw gebit periodiek te laten controleren. De tandarts controleert uw tanden en kiezen op hun conditie, kijkt of er gaatjes aanwezig zijn en kijkt naar de functionaliteit van uw gebit. Vanzelfsprekend wordt er ook gekeken naar de gezondheid van het tandvlees (tong, wang, omliggend weefsel). Ook controleert de tandarts de mondhygiëne en hoe uw kaken op elkaar aansluiten. De controle is een complete check van uw mondgezondheid. Aan de hand van uw mondgezondheid maken wij een mondzorgplan. In dit plan brengen wij uw totale mondgezondheid zorgvuldig in kaart. Wij nemen uw wensen hierin mee en leggen vaste welke aandoeningen behandeld of voorkomen moeten worden, zowel op korte als op langere termijn.

Wat kunt u eventueel nog meer verwachten tijdens een controle:

DPSI (Dutch Periodontal Screenings Index) score
Tijdens dit onderzoek wordt rondom alle tanden en kiezen gemeten:

 • Hoe diep de pockets zijn. Een pocket is de ruimte tussen tandvlees en kaakbot. (Een gezonde pocket is maximaal
  2 tot 3mm.)
 • Of er bloedingen ontstaan tijdens het meten van deze pockets.
 • Of er tandsteen aanwezig is.
 • Of er overmatige vullingen zijn.

De resultaten van deze meting worden met u besproken en nauwkeurig genoteerd, zodat wij een optimaal behandelplan voor u kunnen opstellen en u het juiste advies kunnen geven. De DPSI score is een standaard onderzoek dat bij iedere (halfjaarlijkse) controle wordt uitgevoerd/herhaald.

Plaquescore
Het doel van de plaquescore is om u te laten zien waar en hoeveel plaque (aanslag) er aanwezig is op uw tanden en kiezen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd middels een kleurtest. Er wordt een paarse vloeistof op alle tanden en kiezen aangebracht en na goed te hebben gespoeld met water krijgt de plaque roze kleur. Nu kan de behandelaar u de juiste poetsinstructies geven. De resultaten van deze meting worden met u besproken en nauwkeurig genoteerd zodat bij de eerstvolgende controle gecontroleerd kan worden of uw poetsgedrag is verbeterd.
Een plaquescore wordt uitgevoerd of herhaald wanneer dat nodig is.

Bloedingsscore
Bij een bloedingsscore wordt gemeten waar en hoeveel ontstoken tandvlees er aanwezig is. Met een pocketsonde (een meetinstrument) worden rondom alle tanden en kiezen de ruimten tussen de tanden/kiezen en het tandvlees tot aan het kaakbot gemeten. De resultaten van deze meting worden met u besproken en nauwkeurig genoteerd zodat er een optimaal behandelplan kan worden opgesteld.
Het aantal keren dat deze meting herhaald wordt is afhankelijk van het behandelplan en de duur van het genezingsproces.

Meting speekselvloed
De normale gemiddelde dagelijkse speekselproductie ligt tussen de 0,5 à 1,5 liter per dag.
Wanneer er te veel speeksel geproduceerd wordt spreekt men van speekselvloed.
Wanneer er te weinig speeksel geproduceerd wordt dan spreekt men van het droge mond syndroom.
Te veel of te weinig speeksel kan effect hebben op uw mondgezondheid en het voedingspatroon.
De speekselvloed wordt gemeten naar aanleiding van onderstaande tandheelkundige problemen:

 • Snellere ontwikkeling van gaatjes, tandbederf.
 • Grotere kans op ontstoken, bloedend tandvlees.
 • Snellere ophoping van tandplak en voedselresten.
 • Gescheurde mondhoeken.
 • Grotere kans op schimmelinfecties.
 • Branderig gevoel in de mond.
 • Ruwe en branderige tong.
 • Slechte adem.
 • Onaangename smaak in de mond.
 • Verminderde of geen houvast van prothese(s).

De meting is van belang omdat speeksel meerdere belangrijke functies heeft, zoals:

 • Een smerende werking bij kauwen, slikken en spreken.
 • De bevochtiging en reiniging van het mondslijmvlies.
 • Een beschermende werking tegen tanderosie. Tanderosie is het oplossen/verdwijnen van tandglazuur.
 • Een beschermende werking tegen tandbederf.
 • Een beschermende werking tegen infecties.
 • Het voorbereiden van het voedsel, ofwel de 1e stap van de spijsvertering.
 • Het vrijmaken van geur- en smaakstoffen uit het voedsel.

De resultaten van de meting worden met u besproken en nauwkeurig genoteerd zodat er een optimaal behandelplan opgesteld kan worden.

Bacteriologische testen
Door het afnemen van bacteriologische testen kunnen wij de buffercapaciteit zien in het speeksel en vaststellen of het speeksel in staat is zuren te neutraliseren die schadelijk zijn voor uw tanden. Het is zeer belangrijk deze informatie zo vroeg mogelijk en op regelmatige basis te verzamelen.
De bacterietest die wij gebruiken geeft informatie over het aantal Streptokokken Mutans en Lactobacillen in uw speeksel.
Streptokokken Mutans en Lactobacillen zijn micro-organismen die een beslissende rol spelen in de ontwikkeling van cariës. Ze kunnen schade aanrichten aan zowel gezonde als gerestaureerde tanden. Daarom is het zeer belangrijk om zo vroeg mogelijk en regelmatig informatie over het bestaan van deze micro-organismen te verzamelen.

Röntgenfoto’s
Een röntgenfoto geeft een goed beeld van de situatie in uw mond kan nuttig zijn bij het opstellen van een optimaal behandelplan. Het maken van röntgenfoto’s kan een aanleiding zijn om samen met u de oorzaak op te sporen van bijvoorbeeld de geconstateerde cariës.
Carnisse Mondzorg werkt volgens het ALARA principe. ALARA staat voor “As Low As Reasonably Achievable” (= zo laag als redelijkerwijs haalbaar is).
Carnisse Mondzorg voldoet aan álle eisen, welke gesteld worden aan radiologie in de tandartspraktijk. Wij zijn dan ook in het bezit van een certificaat afgegeven door de algemeen coördinerend deskundige van de VGT.

Cosmetische mondzorg

Algemene mondzorg

Angst

Mondhygiëne en Preventie

Kroon- en brugwerk

Orthodontie

Kindertandheelkunde

Kaakchirurgie

Implantologie

Prothesen

Klikgebit

Gebit vast op implantaten

Precisieverandering

Kaakgewrichts klachten

Tandtechniek

Snurkklachten

Gerodontologie

Halitose / slechte adem